Vattenakademin ek. för.

Fritid och föreningar Norra Gotland
Verksamhetsbild omslag
Förening
Gotland ställer om
Hållbart
Föreningen verkar för ökad kunskap om vattenhushållningen på Gotland. Tillsamman med andra föreningar arbetar vi fram en hållbar vattenhushållning, ökad kunskap kring återskapande av våtmarker, ger färskvattnet på ön en möjlighet att stanna kvar på ön. Vi ger rådgivning om vattenprojekt bl a.
VATTENAKADEMIN ek. för. – Förening som med sammankomster och nätverk samverkar för ökad vattenhushållning och landskapbaserade lösningar för vatten på Gotland.

Föreningen verkar för ökad kunskap om vattenhushållningen på Gotland. Att tillsamman med andra föreningar arbeta fram en hållbar vattenhushållning, ökad kunskap om hur vi återskapar våra våtmarker, som i sin tur ger färskvattnet på ön en möjlighet att stanna kvar på ön. 

Vi vill väcka ditt intresse för hur din vattenförsörjning ser ut. Var finns dina naturliga källor, och hur har de sett ut tidigare? Finns möjligheter att återställa naturliga källor?
Grundvattenproblematiken har en lång historia på ön, redan i början av 1900-talet såg man konsekvensen av laga skifte och dikningen av markerna, för att inte tala om de våtmarker man helt sonika grävde bort. 
Tillsammans kan vi arbeta för att återställa de naturliga vägar vårt vatten hade, inspirera dig och dina grannar att titta på vad ni kan göra för att säkra en trygg vattenförsörjning till hushåll och landskap. 
Genom att gå med i föreningen kan du och dina grannar, din förening, få inspiration till att gå från ord till handling. 
För ökad kunskap om vattenhushållning. Föreningssamverkan,. Återkapande av våtmaker. Väcka dina tankar om vattenkällor, sprida kunskap om vattnets naturliga vägar. Inpirera dig till att gå från ord till handling för att få vattnet att stanna på ön. 
logotyp

Övrig information