/ Visby världsarv
Utsikt över Hansestaden Visby från Klinten. Utsikt över världsarvet från Klinten.

Visby världsarv

Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att vårda och bevara.

Publicerad 8 jun 2021

Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att vårda och bevara.

Hansestaden Visby upptogs på FN:s världsarvslista 1995. Världsarvet omfattar staden innanför mu­rarna inklusive angränsande grönområden. UNESCO:s motivering lyder:

Hansestaden Visby är ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad handelsstad med en välbevarad och synnerligen komplett stadsbild och samling högkvalitativa byggnadsverk. Tillsammans ger dessa delar uttryck för den typ av betydande mänsklig bosättning som genom dess form och funktion fortfarande utgör en levande stad

 

Karaktäristiska drag:

Stadsplanen med medeltida gatunät bevarat både ovan och under jord.

De medeltida packhusen vilka tjänade som affärslokaler och varulager åt stadens köpmän.

Ringmuren med dess vallgravar byggdes av kalksten under 12-1300-talen. Muren är 3,4 km lång. 27 marktorn och 9 sadeltorn är bevarade. Kyrkoruinerna är 12 till antalet. Kyrkorna uppfördes i romansk och gotisk stil under 12-1300-talen och övergavs i samband med stadens tillbakagång och reformationen på 1500-talet. S:ta Maria domkyrka är den enda intakta kyrkan från medeltid.

Den välbevarade trähusbebyggelsen i stadens östra delar där gaturummet präglas av hus och gårdstomter från 17- och 1800-talen.

Stadsbilden och stadens utformning präglas av en topografi med dramatiska höjdskillnader. Den medeltida staden har bevarats och kompletterats med tydliga årsringar och funktioner fram tills nutid.

 

 

Visby ringmurDalmansporten, en del av Visby ringmur, i bakgrunden syns domkyrkans torn.

Ringmuren är Nordeuropas äldsta bevarade stadsmur och den enda i Norden. Den byggdes omkring 1250 som försvars- och tullmur. Då var den fem till sex meter hög och omkring 3,4 kilometer lång. Efter inbördeskriget 1288 höjdes muren till cirka nio meter. Tornen byggdes under tidigt 1300-tal. Till försvarssystemet hör vallgravarna utanför muren. De är en viktig del av världsarvet. Idag är ”gravarna”, som de kallas lokalt, ett grönområde med gångvägar och vackra vyer. De är ett populärt rekreationsområde för alla åldrar. Längs den markerade stigen finns skyltar som berättar om murens olika delar.

 

På Turistbyrån i Visby kan du hämta foldern ”Hansestaden Visby” för att upptäcka staden på egen hand.

Det tar knappt en timme att gå runt ringmuren, växla gärna mellan utsidan och insidan av muren.

Håll utkik i vår evenemangskalender efter guidade stadsvandringar.

 

Grönska i gotländskt änge i början av juni
Gotlands natur

Gotland erbjuder storslagen natur i såväl frodigt och välkomnade landskap liksom karg miljö med låga träd och buskar. Platser för den äventyrslystne med klippiga raukar eller grönskande ängen för den mer stillsamme botanikern. I den gotländska naturen finns smultronställen för alla smaker.

Läs artikel

Läs mer om världsarvet


Warning: Undefined array key "page_promo_ingress" in /home/gotlandcom/gotland.com/releases/20240620131658/content/themes/gotland/templates/blocks/page_promo_block.php on line 9
Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan