Konstlivet: utställning, samlingar och mötesplats

Konst Visby
Aktivitetsbild
Året runt
Utställning
Gotlands Konstmuseum presenterar utställningen Konstlivet med ett trettiotal verk av ett tjugotal konstnärer med koppling till Gotland.
Utställningen visar måleri, skulptur och video från tidsperioden 1800-tal fram till 2000-tal. Genom utvalda konstverk hämtade från museets och regionens samlingar ges insyn i dagens likväl som gårdagens konstliv på Gotland.  
Utställningen visar konstverk föreställande människor skildrade genom olika tider i varierande stilriktningar, teknik och material. I verken syns människor i både privata och offentliga sammanhang, i hemmet, i arbete, på festen och på marknaden. Miljöerna som förekommer är främst platser som nyttjas för det pågående livet.

I Konstlivet knyts trådar mellan motiv, konstnärskap och epoker samman i en associativ väv. Bland verken återfinns exempelvis Johan Kahls akvareller som visar folklivet i Visbys gränder på 1800-talet jämsides fotografen Tommy Söderlunds dagsaktuella fotocollage med människor i det dagliga livet, i Visbys stadsdel Bingeby.

En intention med utställningen är att aktualisera frågor kring det egna samlandet i fråga om representation och inkludering. En önskan är även att Konstlivet blir en mötesplats för samtal och utbyte i samvaro med den omgivande konsten. Till utställningen ingår ett program med samtal och aktiviteter knutna.

Representerade konstnärer: David Ahlquist, Ragnar Alyre, Jakob Anckarsvärd, Channa Bankier, Fanny Brate, Eva Bergenwall, Carolina Benedicks Bruce, William Blair Bruce, Johan Ericson, Naemi Eriksson, Ellen Roosval von Hallwyl, Emma Hanquist, Oscar Högberg, Pia Ingelse, Johan Kahl, Victor Lagerström, Maria Lilja, Torbjörn Limé, Tyra Lundgren, Erik Olsson, Ina Porselius, Louis Sparre, Tommy Söderlund och Annie Wandel.

Visas på Fornsalen från 1 april 2023 och framåt . 

Konstlivet: utställning, samlingar och mötesplats

Aktiviteten arrangeras av

Du kanske också är intresserad av: