Drottens ruin

Historisk plats Visby
Verksamhetsbild omslag
Medeltida ruin
Drottens kyrkoruin är en liten ruin utan tak. Kyrkan byggdes omkring år 1240 som församlingskyrka för tyskarna i centralförsamlingen under klinten men är om- och tillbyggd under senare delen av medeltiden. Den övergavs 1528, då borgerskapet började ta ut ”ransoner” ur kyrkans inventarier.

Drottens ruin

Du kanske också är intresserad av: