Vandringsled Sanda till Tjuls

-

Vandra längs den gamla järnvägsbanken från Sanda station till Tjuls station. Vandringen är 3,5km lång och går genom ett kulturlandskap med forngravar, valksten, nyckelbiotoper och gammal odlingsmark. Leden går även över Idån som mynnar ut i Paviken i Västergarn.

Leden är märkt med skyltar och information. Sanda stationshus är museum för Lars Gullin och Tjuls station är ett järnvägsmuseum.

Vandringsled Sanda till Tjuls

Du kanske också är intresserad av: