Fardume slott

Historisk plats Norra Gotland
Verksamhetsbild omslag
Medeltid
Medeltida hus
Någon gång under 1200-talet byggdes vid Fardume träsk de stenhus som idag kallas Fardume slott. Den byggnad som troligen var bostadshuset har ett förrådsrum i bottenvåningen. I våningen ovanpå fanns förstuga och vardagsstuga med eldstad. Högst upp var loftet där man kunde förvara säd. Ruinen har kallats Sören Norrbys källare.
logotyp

Du kanske också är intresserad av: