Kruttornet

Historisk plats Visby
Verksamhetsbild omslag
Torn vid Visby ringmur
Kruttornet är det äldsta tornet i Visby ringmur och byggdes redan på 1100-talet. Tornet fungerade som försvarstorn till den medeltida hamnen, numera Almedalen, och även som krutförråd.

Kruttornet

Du kanske också är intresserad av: